W I N E C L U B – Ε ύ ξ Ο Ι Ν Ο Σ λ έ σ χ η!

 

Έ να ταξίδι στον κόσμο του κρασιού και της αμπέλου αποτέλεσε η ίδρυση του Wine Club της κάβας μας…

Υ στερα από πλήθος εκδηλώσεων που λάμβαναν χώρα κατά διαστήματα στο κατάστημά μας από την γέννησή του…

Ξ εκίνησε και τυπικά η λειτουργία του Wine Club συγκεντρώνοντας τους…

Ο ινόφιλους από κάθε περιοχή…

Ι δρύοντας και οργανώνοντάς το, αποτέλεσε σημείο αναφοράς και γνωριμίας με τους ανθρώπους του κρασιού…

Ν οερά και μη, ταξιδέψαμε σε αμπελότοπους, κελάρια και ιστορίες που είχαν να μας αφηγηθούν οι ίδιοι πρωταγωνιστές…

Ο ινοπαραγωγοί  – Οινολόγοι…

Σ υμμετέχοντας είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά, μας συντροφεύσατε σε όμορφα γευστικά μονοπάτια…    

 

Λ αμβάνοντας υπόψιν την αγάπη μα και το ενδιαφέρον όλων και…

Έ χοντας ως κίνητρο νέες εμπειρίες…

Σ υνεχίζουμε και σας προσκαλούμε στην παρέα μας με…

Χ ρώματα, αρώματα και μουσικά…

Η λιόλουστα ακούσματα τσουγκρίζοντας τα ποτήρια μας…

 

Κ ά β α Κ α λ ο μ ε ν ί δ η